G Suite สำหรับฝ่ายขาย

ประเภท : Google Drive, Google Sheets, Google Docs, Google Forms, Google Slides, Gmail, จำนวนบทเรียน : 22

G Suite ยกระดับงานขายขั้นเทพ 2 บทเรียน
 • ทำไมฝ่ายขายต้องใช้ G Suite
 • ปัญหาการทำงานฝ่ายขาย
Google Forms ส่งข้อมูลอย่างเป็นระบบ 6 บทเรียน
 • แบบฟอร์มรายงานการทำงาน
 • แบบฟอร์มรายงานการขาย
 • แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่าย
 • แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลลูกค้า
 • แบบฟอร์มแจ้งปัญหา
 • แบบฟอร์มพยากรณ์ยอดขาย
Google Sheets สรุปข้อมูลอย่างง่ายๆ 4 บทเรียน
 • รายงานการขาย
 • รายงานผลงานนักขาย
 • รายงานพยากรณ์ยอดขาย
 • รายงานค่าใช้จ่ายงานขาย
Google Drive เก็บข้อมูลไม่ให้พลาด 3 บทเรียน
 • เอกสารงานขาย
 • เอกสารการดำเนินเงิน
 • เอกสารลูกค้า
Google Sites สร้างภาพให้สวยงาม 4 บทเรียน
 • Dashboard สรุปภาพรวม
 • Dashboard พนักงาน
 • Dashboard ผู้จัดการ
 • Dashboard ผู้บริหาร
G Mail ไม่พลาดทุกการติดต่อ 3 บทเรียน
 • การตอบเมลอัตโนมัติ
 • การจัดเก็บเมลอย่างเป็นระเบียบ
 • การค้นหาอีเมล

การทำงานของฝ่ายขายไม่ใช่เรื่องง่ายๆ นอกจากต้องปิดการขายลุกค้าได้แล้ว ต้องมีขั้นตอนการทำงานอีกหลายขั้นตอนที่ชวนให้ปวดหัว จนเกิดความผิดพลาดขึ้นมา วันนี้ทีมงานได้นำเสนอทางออกสำหรับปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยใช้เครื่องมือของ G Suite ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือฟรีบน Google ผู้ที่ใช้งานเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้เป็นอยู่แล้ว สามารถวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนการทำงานทั้งหมดออกมา และนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้เชื่อมต่อกันได้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ

 


ปัญหาใหญ่ที่สุดของงานขาย ไม่ใช่การปิดการขาย แต่เป็นการทำงานกับคนที่ไม่รู้จักงานขาย!


ปัญหาพนักงาน

 • บริษัทขาดระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • หัวหน้างานทำงานไม่เป็น
 • ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
 • ข้อมูลส่วนกลางมีความคลาดเคลื่อน
 • ข้อมูลขาดหาย ไม่สามารถดึงมาใช้งานได้
 • อื่นๆ

 

ปัญหาผู้บริหาร

 • ลูกน้องไม่ทำรายงานส่ง
 • ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
 • มีช่องโหว่ในการทำงาน 
 • วางแผนงานไม่ได้ เพราะขาดข้อมูลในการวิเคราะห์
 • อื่นๆ

 


ทุกครั้งที่เปลี่ยนหัวหน้างาน ระบบก็จะถูกเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำไมบริษัทไม่สร้างระบบการทำงานให้เป็น "ระบบ"


ตัวอย่างรายงานที่เกี่ยวข้องงานขาย ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไประยุกต์ใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เข้าใจว่า ผลลัพธ์สุดท้ายของรายงานประกอบด้วยอะไรบ้าง ก็จะสามารถออกแบบฟอร์มเพื่อให้กรอกข้อมูลได้ตามที่ต้องการ

 

Sale Order Report
รายงานขายสำหรับพนักงาน

 • รายงานใบเสนอราคา
 • รายงานใบสั่งขายสินค้า
 • รายงานสรุปการสั่งขายสินค้า (จำนวน)
 • รายงานสินค้าค้างส่ง
 • รายงานขายสด
 • รายงานสรุปขายสด
 • รายงานขายเชื่อ
 • รายงานสรุปขายเชื่อ
 • รายงายรับคืน, ลดหนี้
 • รายงานเงินมัดจำ
 • รายงานเงินมัดจำคงเหลือ
 • รายงานเคลื่อนไหวเงินมัดจำ
 • รายงาน Sale-Stock
 • รายงานเคลื่อนไหวเงินมัดจำ
 • รายงานเงินมัดจำคงเหลือ
 • รายงานเพิ่มหนี้
 • รายงานใบเสนอราคา
 • รายงานใบสั่งขาย
 • รายงานใบสั่งจองสินค้า
 • รายงานขายเชื่อ
 • รายงานขายสด
 • รายงานยกเลิกใบกำกับภาษี
 • รายงานรับเงินมัดจำ By Expire Date
 • รายงานรับคืน, ลดหนี้
 • รายงานรายวันรับเงินมัดจำ
 • รายงานสรุปการสั่งขายสินค้า
 • รายงานสรุปการสั่งจองสินค้า
 • รายงานสรุปขายเชื่อ
 • รายงานสรุปขายสด
 • รายงานสินค้าค้างส่ง

 

Sale Order Analysis Reports
รายงานขายสำหรับผู้บริหารงาน

 • รายงานเปรียบเทียบเป้าการขาย ยอดขาย-แยกตามงวด
 • รายงานเปรียบเทียบเป้าการขาย ยอดขาย-แยกตามพนักงาน
 • รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน
 • รายงานจัดอันดับยอดขายสินค้า
 • รายงานวิเคราะห์การขายสุทธิ
 • รายงานวิเคราะห์ยอดขายลูกค้า สินค้าจากมากไปน้อย
 • รายงานวิเคราะห์ยอดขายสินค้า ลูกค้าจากมากไปน้อย
 • รายงานวิเคราะห์สรุปขายเชื่อ
 • รายงานวิเคราะห์สรุปขายสด
 • รายงานสรุปยอดขายสินค้าประจำเดือน
 • รายงานสรุปยอดขายสินค้าประจำวัน
G Suite สำหรับฝ่ายขาย

฿ 3,900

฿ 16,900


Entrepreneur Google World Class

คุณตู่ - สุชาดา : ผู้เชี่ยวชาญ Google ยินดีให้คำปรึกษา ตั้งแต่ระดับเบสิก จนถึงขั้นแอดวานซ์ ฝากข้อความไว้ได้ที่ Line : @ggworldclass หรือ [email protected] ขอบคุณทุกการสนับสนุน