เริ่มต้นใช้งาน Google Office

ประเภท : Google Sheets, Google Docs, Google Slides, จำนวนบทเรียน : 107

Google Sheets Part 2: เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน 16 บทเรียน
 • Enhancing Spreadsheets: Inserting Images
 • Enhancing Spreadsheets: Working with Charts
 • Enhancing Spreadsheets: Creating Drawings
 • Enhancing Spreadsheets: Working with Forms
 • Enhancing Spreadsheets: Google Gadgets
 • Spreadsheet Organization & Optimization: Getting Organized
 • Spreadsheet Organization & Optimization: Manipulating the Screen Display
 • Spreadsheet Organization & Optimization: Sorting & Filtering Data
 • Spreadsheet Organization & Optimization: Pivot Tables
 • Spreadsheet Distribution: Print Options
 • Spreadsheet Distribution: Downloading & Copying Spreadsheets
 • Spreadsheet Distribution: Revision History
 • Spreadsheet Distribution: Sharing & Collaboration
 • Spreadsheet Distribution: Notification Rules
 • Spreadsheet Distribution: Publishing Spreadsheets
 • Google Sheets - Supplemental Materials
Google Sheets Part 1: เริ่มต้น 11 บทเรียน
 • Getting Started: Creating a New Spreadsheet
 • Getting Started: Opening Existing Spreadsheets
 • Getting Started: Spreadsheet Interface Overview
 • Spreadsheet Fundamentals: Entering & Selecting Data
 • Spreadsheet Fundamentals: Formatting Data
 • Spreadsheet Fundamentals: Data Types
 • Spreadsheet Fundamentals: Editing Worksheets
 • Beyond the Basics: Working with Formulas
 • Beyond the Basics: Working with Functions
 • Beyond the Basics: Conditional Formatting & Data Validation
 • Google Sheets - Supplemental Materials
Google Docs Part 1: เริ่มต้น 20 บทเรียน
 • Getting Started: Creating Documents
 • Getting Started: Opening & Uploading Existing Documents
 • Getting Started: Documet Interface Overview
 • Document Fundamentals: Type Justification
 • Document Fundamentals: Type Justification
 • Document Fundamentals: Cut | Copy | Paste Concepts
 • Document Fundamentals: Page Setup
 • Document Fundamentals: Saving Documents
 • Basic Formatting: Text Formatting
 • Basic Formatting: Font Formatting
 • Basic Formatting: Paragraph Formatting
 • Advanced Formatting: Using the Ruler
 • Advanced Formatting: Working with Tabs & Indents
 • Advanced Formatting: Working with Lists
 • Advanced Formatting: Working with Headers & Footers
 • Customizing Documents: Importing Images
 • Customizing Documents: Adding Hyperlinks
 • Customizing Documents: Working with Drawings
 • Customizing Documents: Working with Comments & Footers
 • Google Docs - Supplemental Materials
Google Docs Part 2: เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน 20 บทเรียน
 • Tables: Inserting Tables
 • Tables: Customizing Table Properties
 • Tables: Inserting & Deleting Rows & Columns
 • Tables: Adjusting Row & Column Height
 • Proofing Documents: Spelling Checker
 • Proofing Documents: Find & Replace
 • Proofing Documents: Word Usage Tools
 • Proofing Documents: Translating a Document
 • Saving Time: Keyboard Navigation
 • Saving Time: AutoComplete | AutoCorrect
 • Document Navigation Techniques: Using Bookmarks
 • Document Navigation Techniques: Adding a Table of Contents
 • Document Distribution: Printing
 • Document Distribution: Downloading & Copying Documents
 • Document Distribution: Revision History
 • Document Distribution: Sharing & Collaboration
 • Document Distribution: Communicating with Collaborators
 • Document Distribution: Notification Settings
 • Document Distribution: Publishing Your Document
 • Google Docs - Supplemental Materials
Google Slides Part 1: เริ่มต้น 21 บทเรียน
 • Getting Started: Creating a Presentation
 • Getting Started: Uploading a Presentation
 • Getting Started: Presentation Interface Overview
 • Presentation Fundamentals: Best Practices
 • Presentation Fundamentals: Creating Slides
 • Presentation Fundamentals: Importing Slides
 • Presentation Fundamentals: Slide Layout Options
 • Presentation Fundamentals: Slide Navigation
 • Presentation Fundamentals: Slide Themes
 • Presentation Fundamentals: Savings
 • Formatting Text: Text Boxes
 • Formatting Text: Formatting Basics
 • Formatting Text: Lists & Bulleted Lists
 • Formatting Text: Working with Text Boxes
 • Drawing Options: Shapes
 • Drawing Options: Shapes
 • Drawing Options: Drawing Tools
 • Drawing Options: Cut / Copy / Paste Drawing Objects
 • Drawing Options: Grouping / Aligning Objects
 • Drawing Options: Defining Object Order
 • Google Slides - Supplemental Materials
Google Slides Part 2: เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน 19 บทเรียน
 • Working with Images & Video: Uploading & Inserting an Image
 • Working with Images & Video: Inserting an Image Using a URL
 • Working with Images & Video: Slide Backgrounds
 • Working with Images & Video: Inserting a YouTube Video
 • Working with Tables: Inserting a Table
 • Working with Tables: Customizing Borders & Shading
 • Working with Tables: Adding Rows & Columns
 • Working with Tables: Adjusting Rows & Columns
 • Animating Slide Elements: Slide Transitions
 • Animating Slide Elements: Animating Text
 • Animating Slide Elements: Animating Shapes and Images
 • Collaboration & Distribution: Adding Speaker Notes
 • Collaboration & Distribution: Download Options
 • Collaboration & Distribution: Revision History
 • Collaboration & Distribution: Print Options
 • Collaboration & Distribution: Sharing
 • Collaboration & Distribution: Presenting the Presentation
 • Collaboration & Distribution: Publishing the Presentation
 • Google Slides - Supplemental Materials

ยินดีต้อนรับสู่การเริ่มต้นใช้งาน Google Office: Docs, Sheets, Slides จาก GoogleWorldClass

 

กลยุทธ์หลักสำหรับการใช้แอพพลิเคชั่น Google Drive อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 • เรียนรู้เกี่ยวกับ Google Docs, Google Sheets และ Google Slides
 • เนื่องจากหลักสูตรเบื้องต้นครอบคลุมพื้นฐานที่สำคัญและดูการสาธิตสดเพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากระบบ
 • สามารถเริ่มต้นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้!

 

หลักสูตรนี้เป็นชุดของหลักสูตร GoogleWorldClass
มีข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับหัวข้อต่อไปนี้:

 

 • Google Docs ตอนที่ 1: เริ่มต้นใช้งานความรู้พื้นฐานด้านเอกสารการจัดรูปแบบเอกสารและการปรับแต่งใน Google Docs
 • Google Docs ตอนที่ 2: การทำงานกับตารางการพิสูจน์อักษรเทคนิคการนำทางและการกระจายเอกสารใน Google Docs
 • Google Sheets ตอนที่ 1: เริ่มต้นใช้งานพื้นฐานของสเปรดชีตและเกินพื้นฐานใน Google Sheets
 • Google Sheets ตอนที่ 2: การปรับปรุงสเปรดชีตการจัดระเบียบสเปรดชีตและการเพิ่มประสิทธิภาพและการกระจายสเปรดชีตใน Google Sheets
 • Google Slides ตอนที่ 1: เริ่มต้นใช้งานนำเสนอพื้นฐานการจัดรูปแบบข้อความและตัวเลือกการวาดใน Google Slides
 • Google Slides ตอนที่ 2: การทำงานกับรูปภาพวิดีโอและตารางภาพเคลื่อนไหวองค์ประกอบสไลด์การทำงานร่วมกันและการแจกจ่ายใน Google Slides

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร:

 

 • สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นและหลักการต่าง ๆ ของ Google Application

 

 

คุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา
ได้ผ่านช่องทาง LINE @googleworldclass
หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ เรายินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

 

 

เริ่มต้นใช้งาน Google Office

฿ 1,000

฿ 6,800


Entrepreneur Google World Class

คุณตู่ - สุชาดา : ผู้เชี่ยวชาญ Google ยินดีให้คำปรึกษา ตั้งแต่ระดับเบสิก จนถึงขั้นแอดวานซ์ ฝากข้อความไว้ได้ที่ Line : @ggworldclass หรือ [email protected] ขอบคุณทุกการสนับสนุน